Referenties

Dolf Vernooij

Dolf Vernooij is manager van de afdeling Dataservices bij Alliander N.V.. Bij de implementatie van een complex IT-project werkte hij als opdrachtgever samen met Harry Kleywegt.

“Harry is een ervaren zzp’er die heel wendbaar is in zijn verschillende rollen.”


Waarom is samenwerken met Harry Kleywegt zo bijzonder?
Alles draait bij hem om samenwerken. Harry is heel positief. Hij neemt mensen serieus en laat ze in hun waarde. Wat hem anders maakt dan andere projectmanagers, is dat hij niet alleen resultaatgericht is, maar ook mensgericht. Alles in hem straalt uit dat deze klus te klaren is met jou als onderdeel van het team. Hij brengt minder ego mee aan tafel dan de gemiddelde projectleider en stelt zich dienend op aan het project en de mensen. Het lukt hem zo om een  project succesvol te maken zonder zelf al te zichtbaar te zijn.

Wat maakt zijn instelling ten opzichte van projecten en het team zo anders?
Het project heeft alle inhoudelijke doelstellingen behaald die mijn afdeling van plan was te halen. Vaak zien projectmanagers het implementeren en afronden van het project als de doelstelling. Harry kijkt verder dan dat. Je bent afhankelijk van de goedkeuring van mensen. Harry vindt het wij-gevoel in het project belangrijk, dan kun je er immers ook vanuit gaan dat de resultaten ook beklijven.

Wat heeft de begeleiding tijdens dit project de medewerkers opgeleverd?
Harry heeft op zijn manier een bijdrage geleverd. Vooral voor medewerkers die in geval van twijfel liever naar leidinggevenden kijken. Hij maakt iedereen duidelijk dat je de verantwoordelijkheid voor je werk moet en kunt nemen. Hij geeft ook alle medewerkers in het traject een eigen rol, maar hij verwacht daar dan ook wel groei en ontwikkeling in.
Samen met de medewerker bepaalt hij de doelstelling en geeft dan coaching on the job.  Zo krijg je een spiegel voorgehouden: ‘wat doet het met jou, wat zie je gebeuren, hoe geef je daar vervolg aan?’.
Hij zorgt voor leereffecten voor alle mensen die participeren in een project. Daar zijn de medewerkers van gegroeid.

Hoe gaat Harry met mensen om?
Hij is een echt mensenmens maar daarnaast is hij ook gigantisch gedreven.  Als hij iets belangrijk vindt, dan laat hij niet meer los. Hij zegt je dan ook respectvol, maar ook onomwonden de waarheid. 
Zijn werkplek is een ontmoetingsplaats, hij maakt de drempel lager om binnen te lopen. Het is een plek met een missie, compleet met snoepjespot en performancebord.

Dolf Vernooij