TEGEN EEN SLECHT FUNCTIONERENDE BACKOFFICE
KUN JE NIET OP VERKOPEN

Heeft het bedrijfsproces van uw organisatie een stimulans van buitenaf nodig? Dan is het wel de bedoeling dat die impuls een blijvend karakter heeft. Al heeft de onderneming nog zo’n goed product of dienstenpakket. Al werken er uitsluitend topverkopers en deskundigen die de klanten overtuigen om tot aankoop over te gaan. Wanneer de backoffice processen niet goed functioneren is het begin van het einde in zicht. Het aantal klachten zal toenemen, net als het rework.

De focus zal al snel verschuiven van verkopen naar oplossen van problemen, van leveren naar afwikkelen van klachten, van nieuwe business naar herstel en behoud van relaties.

 

In één keer goed

Binnen veel bedrijven is de backoffice meegegroeid met de ontwikkeling van het bedrijf, waarbij in de loop van de tijd steeds meer taken zijn toegevoegd. Vaak is daarbij inefficiëntie in het proces geslopen, met vertraging in de uitvoering en soms zelfs fouten tot gevolg.
In het ergste geval zijn regels belangrijker geworden dan de klant: “zo doen we dat hier nu eenmaal”.

 

Overtref verwachtingen

Een goed backoffice proces levert als een nagenoeg onzichtbare, soepel werkende machine datgene wat aan de klant is toegezegd. Maakt de verwachtingen waar die bij de verkoop zijn gecreëerd. En overtreft die bijvoorkeur.

 

Verandering noodzakelijk

Om dat te bereiken is vaak verandering noodzakelijk, maar hoe? Mensen willen liever niet veranderen, zien de noodzaak niet of voelen zich dan snel onzeker.
Veranderen is dan ook een vak. En vak dat vraagt om de inzet van een expert.

 

Weerstand ombuigen

Ik weet weerstand tegen veranderingen om te buigen. Door mijn persoonlijke betrokkenheid en open werkwijze ben ik in staat mensen mee te nemen op weg naar een nieuwe manier van denken en werken. En een gezonde kritische houding draagt ook bij aan een beter resultaat.

 

Interim werkzaamhedenBeginnen met het einde voor ogen

Om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstellen benut ik vanaf dag 1 maximaal de aanwezige kennis en inzichten van alle betrokken. Dat geeft niet alleen energie en verbondenheid tijdens het verbeterproces, maar leidt ook op de langere termijn tot een beter resultaat. Mensen worden tijdens het verbeterproces al eigenaar van de nieuwe situatie die zij zelf helpen realiseren.

 

Ontwikkelen nieuw perspectief

Tijdens de veranderingen begeleid ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, help ze sterker en flexibeler te worden. Waar nodig begeleid ik mensen naar een ander toekomstperspectief, binnen of buiten de organisatie waar zij werkzaam zijn.

 

Waardevol werk

Ik heb dit waardevolle werk in de praktijk toegepast binnen diverse administratieve organisaties, financiële afdelingen en dienstverlenende bedrijven.

 

Meer weten?