Referenties

Marloes Vreeburg

Marloes Vreeburg heeft als productspecialist bij Alliander tijdens twee verschillende trajecten met Harry Kleywegt (samen) gewerkt.

“Harry wil de anderen laten schitteren.”


Hoe heb je de verschillende rollen van Harry ervaren?
Tijdens het eerste project was hij interim lijnmanager. Door wijzigingen in de organisatiestructuur kwamen onze drie teams onder een andere afdeling te hangen.
Er werd meer verwacht van de teamleiders omdat de manager verder van ze af kwam te staan. Harry is hier tijdelijk tussen gezet om ze hierin te begeleiden. Op het laatst was hij echt overbodig, dus heeft hij het goed gedaan.
Hij probeert het beste uit mensen boven te halen. Dat is bijzonder. Ook al zat er nog een managementlaag tussen, toch was hij ook bij individuele medewerkers betrokken.

De tweede keer is hem gevraagd een IT-project, dat maar niet goed van de grond kwam, te begeleiden. Het project kreeg een nieuwe naam en Harry koos een nieuwe insteek. Hij zette de juiste mensen met de juiste en benodigde kennis bij elkaar. Harry faciliteerde en begeleidde daarna slechts het team. De projectmedewerkers moesten het zelf doen.

Wat is zijn specifieke manier van werken?
Harry is altijd bereid om mensen te motiveren. Ik zou niet iemand weten die dat ook zo kan. Hij houdt iedereen te vriend en waren er geen afhakers. Hij staat dichtbij het proces, en zorgt voor de nodige extra aandacht en beloningen zoals een lekkere lunch. Door zijn manier van werken zorgt hij er voor dat anderen kunnen schitteren.

Wat was het effect voor, tijdens en na zijn aanwezigheid?
Voor de aanwezigheid van Harry was er een groot zwart gat tussen wat ‘IT’ wilde opleveren en wat de ‘business’ wilde ontvangen. Toen Harry kwam, heeft hij de ‘business’ en ‘IT’ letterlijk samen in een ruimte gezet. Bij elke stap werd de business er bij betrokken. Harry heeft de negatieve beleving in de business van ‘we krijgen straks iets waar we niets mee kunnen’, weggenomen.
Hij heeft ook de business geholpen zowel voor als na het project. Het stopte niet bij het project alleen, de vraag was ook: hoe gaan we verder na dit project.

Nu is er een nieuw IT-project. Ook hier is de basis: ‘IT’ met de ‘business’ samenwerken. Harry’s manier van werken wordt dus ook nu nog toegepast.
Uiteraard heeft Harry ook wel concessies moeten doen, want niet alles bleek mogelijk.
Door zijn werkwijze om altijd iedereen bij het proces te betrekken en eerlijk zijn over mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn die concessies ook geaccepteerd. Zo heeft hij iedereen uiteindelijk op één lijn gekregen.

Marloes Vreeburg