EEN WERKWIJZE WAARBIJ MEER TELT DAN RESULTAAT ALLEEN

Waardevol werk

Als gevolg van uitgevoerde reorganisaties en toegenomen centralisaties weten mensen vaak niet meer goed hoe het werk dat zij verrichten bijdraagt aan het grotere geheelw. De afstand tot het eindproduct en de klant is te groot  geworden. Het is echter uitermate belangrijk dat elke medewerker inziet wat de waarde is van de taken en verantwoordelijkheden binnen het grotere geheel, het ketenproces, dat leidt tot het eindproduct waar de klant voor betaald.

 

Zelfstandigheid

Daarbij is het net zo belangrijk dat alle medewerkers weten wat het beoogde einddoel is, zodat iedereen zelf kan vaststellen wat er is bereikt en wat er nog gedaan moet worden. Om dat optimaal te bewerkstelligen moet binnen duidelijke kaders voldoende ruimte zijn voor iedere medewerker om zich te ontplooien. Ik zie het als een van mijn belangrijkste taken om de kaders aan te geven en de mensen te faciliteren met de middelen die zij nodig hebben om de gestelde doelen te realiseren.

 

Plezier

Met plezier het werk kunnen doen staat hoog op elke lijst die wordt opgesteld na een Medewerker Tevredenheids Onderzoek. Plezier hebben in de dingen die gedaan moeten worden is cruciaal bij het bewerkstelligen van een topresultaat. Uiteraard worden behaalde successen ook gevierd!

 

WerkwijzeResultaat

Het daadwerkelijk realiseren en implementeren van deze elementen vormen de rode draad bij mijn werkwijze. Een werkwijze die in belangrijke mate bijdraagt aan het bewerkstelligen van verbeterde resultaten. Niet processen en procedures maar mensen leveren resultaat en bewerkstelligen succes! Processen en procedures dienen daarbij tot ondersteuning.

 

Meer weten over mijn werkwijze en wat dit voor de opdrachtgever, afdeling of organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met mij op.