RUIME ERVARING, MET SPECIALISATIE BACKOFFICEPROCESSEN


Als lijnmanager

Als lijnmanager heb ik ervaring opgedaan binnen diverse backoffice processen, van incasso, klachtafwikkeling en facturatie tot verkoopondersteuning.

 

Deze ervaring heb ik opgebouwd binnen het Business to Business (B2B) proces, maar ook diverse Business to Consumer (B2C) processen heb ik helpen optimaliseren.

 

Ik ben overtuigd van het belang van goede samenwerking tussen mensen en afdelingen en spreek dan ook meestal van een Human to Human (H2H) proces als basis van gemeenschappelijk succes.

 

Een belangrijk deel van mijn ervaring is vormgegeven binnen de zakelijke dienstverlening en energiemarkt.

 

Ik heb als lijnmanager gewerkt met teams en afdelingen tot circa 100 FTE.

 

Als projectmanager

Als business projectmanager ben ik verantwoordelijk geweest voor implementatie van middelgrote en grote IT-implementaties in de backoffice.

 

Hierbij werk ik meestal samen met een gespecialiseerde IT-projectmanager.

 

De taal van beide werelden (lijn en IT) versta ik uitstekend en weet deze goed op elkaar af te stemmen, waarmee een basis ontstaat voor een geslaagde realisatie van de projectdoelen.

 

Ik heb gewerkt aan de implementatie van nieuwe MVS en SAP-oplossingen, koppelingen met speciale pakketten ter ondersteuning van specifieke backoffice processen, credit management en data collectie systemen.

 

Mijn ervaring omvat projectteams van 10 tot 75 FTE en budgetten oplopend tot 10 miljoen Euro.

 

Het belang, conform de uitgangspunten  van Prince2, van het bewaken van de scope van een project onderken ik volledig, echter zonder het belang van de samenhang met andere projecten uit het oog te verliezen.

 

Een van de belangrijkste toegevoegde waarde die ik als projectmanager lever, is de doorlopende transparante communicatie met alle betrokken partijen, van opdrachtgever, stuurgroep en  stakeholder tot projectteam, lijn en gebruikers.

 

Opdrachtgevers

Ik heb opdrachten uitgevoerd voor o.a. NUON, Eneco, Gemeente Den Haag, Telegraaf Media Groep, KPN / XS4ALL, Alliander, Oxxio, Stedin en anderen.